Radnice zvyšuje bezpečnost hřišť

Radnice zvyšuje bezpečnost hřišť

Jedním ze závazků radních pro toto volební období je snaha o zvýšení bezpečnosti dětských hřišť. Ve městě výrazně přibylo dětských hřišť s oplocením, které již bývají samozřejmostí u nových projektů, u jiných se opravují dopadové plochy, aby se co nejvíc eliminovalo riziko úrazů.

V těchto dnech prochází úpravami například dětské hřiště v Janáčkově parku, které je dalším z těch, které se radnice rozhodla modernizovat. „Na hřišti v Janáčkově parku vylepšujeme dopadové plochy. Stávající kačírek nahradí travnatá a pryžová plocha. Jednak se tak sníží prašnost, kterou pohyb po kačírku vyvolával, snazší bude také úprava povrchové plochy a jejího přilehlého okolí, a jednak také dopad na pryž bude tlumenější,“ přiblížil stavební práce realizované od září technickými službami TS a.s., v hodnotě 600 tisíc korun, primátor města Frýdku-Místku Michal Pobucký.

„Práce spočívají především v odtěžení stávajícího kačírku. Ve druhé fázi jsme prováděli osazení betonových obrub v celkové délce zhruba 75 metrů. Následně je pokládána nová pryžová dlažba, kdy jednotlivé dílce tvoří půlmetrové čtverce o tloušťce pět nebo sedm centimetrů. V závěrečné fázi budou provedeny terénní úpravy a založen nový trávník. Vše představuje plochu zhruba 150 metrů čtverečních,” doplnil předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

V říjnu má být dokončena také rekonstrukce dopadových ploch dětského hřiště na ulici Dr. Vaculíka. „Stávající povrch, tlumící nárazy, je zvlněn, okraje pryžových dlaždic jsou zahnuté směrem vzhůru nad rovinou povrchu, což může být nebezpečné. Cílem je proto vytvoření jednolité dopadové plochy bez vystouplých přechodů. Dětské hřiště bude rovněž dispozičně upraveno a některé herní prvky přemístěny. Také bude nově oploceno a doplněno městským mobiliářem,“ popsal další investiční akci města náměstek primátora Jiří Kajzar.