Občané jsou se službami technických služeb spokojeni

Občané jsou se službami technických služeb spokojeni

Technické služby v srpnu testovaly spokojenost občanů se službami, které poskytují statutárnímu městu Frýdek-Místek. Dvě proškolené studentky se pohybovaly v různých částech města a získaly odpovědi na otázky od 460 respondentů.

I v letošním roce jsme si stanovili za cíl dosáhnout 75% spokojenosti, což se nám až na tři oblasti služeb podařilo splnit a v mnoha případech i výrazně překročit. Frýdecko-místečtí občané nejpozitivněji vnímají zvýšení čistoty města, což je výsledkem výrazného navýšení frekvence četnosti a efektivnosti čištění komunikací pomocí dvou samosběrných vozů. Oba tyto zametače jsou konstruovány k účinnému sběru mikročástic prachu o velikosti deset mikrometrů, což zabrání jejich zpětným imisím do ovzduší. Za tímto výsledkem je ale také pravidelné blokové čištění komunikací, denní rajónové čištění a ruční sběr odpadků na veřejných prostranstvích a sídlištích. Kromě zvýšení čistoty města občané velmi kladně hodnotili květinové záhony. Vedení města letos navýšilo finanční prostředky na údržbu veřejné zeleně, v jejímž rámci byla výměra záhonů s předpěstovanými letničkami téměř zdvojnásobena,“ uvedl Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.

Testování spokojenosti se službami technických služeb není novinka, koná se pravidelně od roku 2004. Cílem je získat od občanů zpětnou vazbu na poskytované služby, od úklidu komunikací v létě i v zimě, přes úpravu zeleně, údržbu městského mobiliáře, až po čistotu veřejných toalet. Občané nám tak sdělují, s čím jsou spokojeni a kde naopak vidí rezervy. Opodstatněné připomínky se stávají náměty ke zlepšení poskytovaných služeb v dalším období,“ řekl primátor Michal Pobucký.

K nejlépe hodnoceným službám patří údržba veřejného osvětlení, která dosahuje opakovaně více než 90% spokojenost. Nad 90 % spokojených je i s úklidem města. Již třetím rokem roste spokojenost s vánoční výzdobou, letos je na 88 %.  I zde je pravděpodobně v podvědomí občanů patrné, že vedení města do této oblasti v posledních letech investovalo finanční prostředky. Jelikož se v letošním roce připravuje další obnova stávající vánoční výzdoby, ale také její rozšíření do dalších ulic, dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Také údržba zeleně ve frýdecké i místecké části města zaznamenala zhruba čtyřprocentní nárůst spokojenosti v porovnání s rokem 2016. „Pevně věříme, že je to důsledek změn, ke kterým jsme společně s vedením města a odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu letos přistoupili. Jedná se především o navýšení četnosti kosení parkových ploch,“ uvedl Jaromír Kohut.

Tradičně nejvíce nespokojeni byli občané s úrovní parkování ve městě, což je trn v patě většiny měst. Nejvíce pociťují nedostatek parkovacích míst na ulicích Bezručova, Janáčkova, Slezská, Lískovecká a Nad Rybníkem. Parkování kladně hodnotila polovina respondentů (51 %). Podobné je to dlouhodobě i s městským mobiliářem (spokojených je 63 %). Kritizován byl především technický stav autobusové zastávky Lískovecká a nedostatek laviček na této ulici. Kriticky se dotazovaní vyjadřovali i ke stavu dětského hřiště na ulici Puškinova, a to ve spojitosti s upraveným hříbkem, který se již z bezpečnostních důvodů netočí. Město ale hledá dodavatele, který by vyrobil podobný herní prvek.

Z uvedených výsledků je patrné, že hodnocení nezaznamenalo v letošním roce žádné velké negativní výkyvy ve vývoji spokojenosti. Společnost TS a.s. poskytuje služby na stabilní úrovni v souladu se svou misí: Naše služby pro Vaši pohodu.