Primátor na manévrech

Primátor na manévrech

Desetidenního cvičení aktivní zálohy ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá se na přelomu měsíce zúčastnil i primátor města Michal Pobucký. Pročistil si tak hlavu, ale nepochybně získal také další kompetence, které se mohou hodit i při řízení města v krizových situacích.

„Největším zážitkem tentokrát bylo házení ostrých ručních granátů a nejhorším momentem asi to, když jsme unavení po celém dni přišli na základnu, kterou jsme měli totálně vytopenou po krupobití, takže nás místo odpočinku čekala další tvrdá práce. Ale dal jsem se na to a nelituji, baví mě to, je tu parta skvělých chlapů. Každý musí vnímat, že bezpečnostní situace ve světě a v Evropě je čím dál tím horší, a kdo je připraven, není překvapen. Kromě terénních a vojenských dovedností jsme vstřebali i spoustu teoretické přípravy, včetně zdravotnické, a to se může člověku vždycky hodit,“ shrnul primátor Michal Pobucký, který v uniformě absolvoval i sobotní Den s integrovaným záchranným systémem na frýdeckém náměstí.

„Vojáci se zde zdokonalují ve svých dovednostech, v drilech vojenských a taktických a připravují se k plnění svých hlavních operačních úkolů. Naše jednotka je teritoriální. Je určena k zajišťování ochrany a obraně teritoria jak v mírovém stavu podle řešení krizových situací, tak za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. A právě k tomu my provádíme náš výcvik. Drilujeme schopnosti v komplexu – zajišťování státní hranice, ochranu objektů důležitých pro obranu státu, ale obecně ochranu objektů jako takových, které by armádě byly určeny k zajištění, ochraně, střežení. Například se může jednat o ochranu vodních nádrží jako zdrojů pitné vody,” sdělil k cvičení, kde se vyzkoušely i podmínky blízké skutečné bojové situaci, plukovník Jaroslav Hrabec.