Vyúčtování za teplo většinu potěšilo

Vyúčtování za teplo většinu potěšilo

Cena tepla za rok 2016 ve Frýdku-Místku je nižší, než se předpokládalo. Občané města zásobovaní teplem od městské společnosti Distep zaplatili za ústřední vytápění 524,60 Kč/GJ bez DPH a za ohřev teplé vody 475 Kč/KJ bez DPH, což je oproti předběžné ceně u tepla pro vytápění o 28,80 korun a pro ohřev teplé vody o 17,30 korun za gigajoul méně.

V těchto dnech občané napojeni na rozvody tepla společnosti Distep dostávají vyúčtování. Většině z nich budou vráceny přeplatky, ovšem někteří občané, zejména ti, kteří byli zvyklí netopit, ale i ti, kteří přetápěli, nebudou mít přeplatky tak vysoké jako v minulosti, nebo naopak mohou mít i nedoplatky.

Proč?

Od tohoto roku se účtuje teplo podle nové vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. „Doteď se rozdíly v nákladech rozúčtovávaly na úkor všech v bytovém domě,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Vároši. Nyní je změna. Ti, kteří moc škrtí kohoutky topení, ale i ti, kteří je mají stále na plno, budou platit víc. Už se nepovezou na vlně těch, kteří topí tak akorát. „Podle ministerstva pro místní rozvoj je nové rozúčtování tepla spravedlivější,“ uvádí Lidové noviny v článku „Šetřete na nové účty za teplo“ ze dne 24. 2. 2017.

Kdo rozúčtovává teplo mezi jednotlivé klienty Distepu?

Rozhodně to NENÍ společnost Distep. Ta účtuje teplo podle skutečné dodávky na patu domu, a to tomu, kdo je správcem těchto domů. Pokud se jedná o městské byty, účtuje Distep celkovou částku městu, a to následně podrobně rozúčtovává náklady mezi jednotlivé nájemce. Pokud se jedná o domy v soukromém vlastnictví, pak je rozúčtování na jejich majitelích, případně to za ně dělají realitní kanceláře, u kterých mají sjednanou správu těchto věcí.

Kdo vybírá zálohy za teplo a kdo následně vyplácí přeplatky nebo žádá zaplatit nedoplatky?

Stejně jako v předchozím případě. Distep zašle fakturu za skutečnou dodávku tepla buďto majitelům bytových či nebytových domů, nebo realitním kancelářím spravujícím tyto domy. To znamená, že na účtenkách platí občané zálohy majitelům domů nebo realitkám. Ti následně po konečném vyúčtování, které provedou, vyplácejí jednotlivým nájemcům nebo majitelům bytů přeplatky, nebo žádají uhradit nedoplatky, a to v návaznosti na zálohy, jejichž výši si určují sami.

Předběžná cena tepla pro rok 2017 byla stanovena pro ústřední vytápění na 548,40 Kč/GJ a pro ohřev vody na 487,90 Kč/GJ. Vychází z předpokládaného prodeje v daném roce a nákladů spojených s výrobou a rozvodem tepla. Tato cena není cenou konečnou, může se změnit, zejména v návaznosti na délku topné sezóny. Výsledná cena bude stanovena po ukončení kalendářního roku, kdy už jsou známy údaje skutečného prodeje tepla a nákladů na jeho výrobu a distribuci.