Ve FM proběhla 87. schůze Rady města

“Do konce dubna se konala sbírka ve prospěch rodiny z Lískovce postižené požárem. Na účtu je celkem 198 tisíc korun, přičemž sto tisíc na účet přispělo město a 98 tisíc vložili na účet občané. Aby mohly být peníze předány, museli jsme na radě schválit smlouvu o předání výtěžku sbírky, takže po jejím podepsání budou peníze předány. Všem dárcům patří dík. Město mimo finanční obnos pomohlo i tím, že rodině poskytlo náhradní ubytování v městském bytě. Rada města také rozhodla o pořízení softwaru pro Městskou policii, která umožní strážníkům nahlížet do přestupkové agendy a zapisovat do ní přestupky přímo v terénu. Nejenže jim to usnadní práci, ale hlavně to jejich práci zefektivní. Nebudou muset zajíždět na služebnu, aby zjistili, zda hříšník už nějaký přestupek v minulosti spáchal, nebo aby přestupek do agendy zapsali, zjistí to hned, takže ušetří čas, který budou více trávit v terénu než na služebně,” řekl primátor města Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Rada města dále schválila také několik investičních akcí.

“Schválili jsme celoplošné opravy komunikací v ulicích Na Aleji, Maryčky Magdonové a Pod Zámečkem. Po zimě jsou plné výtluků, v minulosti byly několikrát provizorně opravované. Nyní je čas je opravit celoplošně. Z rozpočtu je na to vyhrazeno 2,3 milionů korun. Opravy bude realizovat městská společnost Technické služby. Na Radě jsme také rozhodli o zadání zakázky na dopracování a aktualizaci projektových dokumentací na odkanalizování částí města Frýdku a Místku. Vítězná společnost zároveň připraví podklady a zpracuje žádosti o dotaci na vybudování kanalizace ve Skalici, Chlebovicích, Zelinkovicích a Lysůvkách. Jedná se o vybudování zhruba 30 km kanalizací a 8 čerpacích stanic, přičemž investiční náklady jsou předpokládány na 300 milionů korun bez DPH. Rozhodli jsme o zadání zakázky na zateplení 7. základní školy na sídlišti Riviéra. Dostane nový zateplený kabát i střechu, nová okna a dveře, opláštěny budou i spojovací krčky, opravou projde vytápěcí systém a upraven bude i vjezd do nádvoří. Předpokládané náklady byly vyčísleny na více jak 29 milionů, vysoutěžit se nám podařila cena o 4,5 milionu nižší. A rozhodli jsme také o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Frýdku. Zhruba do roku bychom měli mít na stole projektovou dokumentaci pro stavební povolení i pro realizaci stavby,” vyjmenoval Pobucký.

O vybraných investičních akcích vás budeme blíže informovat v příštích frýdeckomísteckých expresech. Rada města Frýdku-Místku znovu zasedne 23. května.