Opravy silnic pokračují

Opravy silnic pokračují

Statutární město Frýdek-Místek každým rokem investuje do oprav silnic nemalé finanční prostředky. V letošním roce je z rozpočtu uvolněno celkem 30 milionů korun, a to jak na opravy výtluků, tak na celoplošné opravy komunikací.

V těchto dnech opravují zaměstnanci technických služeb výtluky na třídě T. G. Masaryka. Do pátku bude opraven úsek od magistrátu k Rubikově křižovatce. V příštím týdnu budou práce na této frekventované komunikaci pokračovat. Frézování a následná pokládka nového asfaltu čeká úsek od kruhového objezdu na Kostikově náměstí po kruhový objezd u hostince „U křivého psa“.  Těžká technika se bude na místě pohybovat od pondělí do čtvrtku vždy od 8 do 14 hodin. Opravy výtluků budou probíhat za plného provozu. Řidiči by měli být v těchto místech velice pozorní a měli by se také připravit na to, že doprava zde bude v daném čase zpomalená.

Práce na silnicích se snažíme zvládnout co nejrychleji, aby doprava ve městě byla co nejméně omezená a co nejvíce plynulá. Pro větší informovanost řidičů jsme se rozhodli, že při opravách výtluků na frekventovaných místech, kde mohou způsobit značné zpomalení dopravy, budeme umísťovat informační tabule s termínem oprav,“ slíbil předseda představenstva společnosti TS a.s. Jaromír Kohut.

Radní v úterý schválili celoplošné opravy komunikací v ulicích Na Aleji, Maryčky Magdonové a Pod Zámečkem. Po zimě jsou plné výtluků, v minulosti byly několikrát provizorně opravované. Nyní je čas je opravit celoplošně,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že z rozpočtu je na opravu výše zmíněných komunikací vyhrazeno 2,3 milionů korun. Opravy bude realizovat městská společnost TS a.s.

Plán oprav na http://www.tsfm.cz/tydenni-plany-a-harmonogramy/provoz-komunikace/