Obyvatelům i městu vadí „brlohy“

Obyvatelům i městu vadí „brlohy“

Statutární město Frýdek-Místek eviduje stížnosti občanů na odložené matrace a věci v zákoutích domů a místech zarostlých stromy a keři poblíž panelákové nebo rodinné zástavby. Nazývají je „brlohy“ a ve většině případů je zakládají lidé žijící na ulici.

„Rozhořčení občanů chápeme, ani nám to není lhostejné. Snažíme se tento problém řešit. Je to ale složitější, než se na první pohled zdá. Své o tom ví strážníci městské police, kteří takovéto stížnosti řeší mezi prvními. Ani oni ale nemají právní páky na to, aby mohli účinně zasáhnout proti zakladatelům „brlohů“, které jsou v konečném důsledku považovány za černou skládku,“ říká primátor Michal Pobucký.

Zakladatelům černých skládek lze uložit pokutu. Lidé bez domova ale takovéto pokuty v naprosté většině případů neuhradí. Městu pak za neuhrazenou pokutu roste dluh a náklady na jeho vymáhání jsou mnohdy vyšší, než je samotná dlužná částka. „Pokud jsou lidé zakládající „brlohy“ přistiženi na místě, vyzveme je k úklidu. Pokud ale řeknou, že jim věci nepatří, je téměř nemožné je k tomu přinutit. Strážníci jim také doporučují ubytování v azylových domech, často marně, protože v nich platí pravidla, která se musí dodržovat,“ doplňuje ředitel městské policie Milan Sněhota.

Nepořádek tohoto typu řeší město zejména u výměníků tepla, například v lokalitě Malý Koloredov nebo pod frýdeckým magistrátem. Tam bylo v minulosti pohazováno znečištěné oblečení, často po lidech bez domova, kteří se tam převlékali poté, co si do nedaleké Adry došli pro čisté ošacení. Adra na základě stížností uvolnila jednu místnost, která slouží pro osoby bez domova k převlékání. U východu umístila také pytle na staré oblečení a zavedla evidenci vydávaných věcí.

V případě objevení „brlohu“ doporučuje město kontaktovat městskou policii. Ta nejdříve zjistí majitele pozemku. Pokud se jedná o pozemek města, obrátí se na městskou společnost TS a.s., která místo na náklady města uklidí. V ostatních případech vyzve k úklidu vlastníka nebo nájemce pozemku.

„Bohužel, místo je po čase opět obsazeno, buďto stejným uživatelem nebo někým jiným. Strážníci je z  místa opět vykážou a vše se točí dokola. Je to boj s větrnými mlýny,“ konstatoval primátor Pobucký s tím, že likvidaci „brlohů“ a následný úklid realizuje převážně město na své náklady, a to nejen z estetického, ale zejména hygienického hlediska.