Senior Point slouží zdarma

Senior Point slouží zdarma

Město Frýdek-Místek podporuje činnost Senior Pointu Frýdek-Místek, který tak může poskytovat této věkové kategorii řadu zajímavých služeb zdarma. S jeho chodem se byl seznámit i nový náměstek primátora Richard Žabka.

„V roce 2016 využilo služeb Senior Pointu 1245 seniorů, za celé období od ledna 2013 jich bylo 3326. Nejčastěji se klienti dotazují na aktivity spojené s projektem Senior pas, následuje právní poradenství a volnočasové aktivity. Ostatní služby jsou zastoupeny už v menší míře,“ informovala Zlatuše Paršová.

Senior Point poskytuje informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti, klidné a přátelské prostředí, přístup k počítači s internetem, na objednání také bezplatné právní poradenství a poradenství v oblasti spotřebitelského chování. „V současné chvíli se rýsují určité možnosti Senior Pointy v kraji dovybavit a toho hodláme využít,“ sdělil Richard Žabka. „Chceme také prověřit, do jaké míry můžeme do oblíbeného projektu Senior pasů začlenit naše městské organizace, které by se mohly zapojit do systému výhod a slev,“ doplnil primátor Michal Pobucký.