Klikací rozpočet je k dispozici na novém portálu

Klikací rozpočet je k dispozici na novém portálu

Statutární město Frýdek-Místek v těchto dnech zprovoznilo nový internetový portál www.rozpocetfm.cz s klikacím rozpočtem. Občané budou jeho prostřednictvím snadněji informováni o příjmech i výdajích města.

Informace o rozpočtu jsme zveřejňovali i v minulosti na webových stránkách města. Nicméně klikací rozpočet je pro občany mnohem přehlednější. Nabízí všeobecné informace o hospodaření města a zájemci si v něm mohou navíc vyhledat i příjmy a výdaje jednotlivých odborů magistrátu,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Spuštěním nového portálu jsme splnili také další bod z desatera k otevřenější a transparentnější radnici, které je součástí programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku,“ připomenul náměstek primátora Pavel Machala s tím, že postupně již byly zprovozněny tři portály ze čtyř plánovaných.

Od roku 2015 je v provozu portál www.smlouvyfm.cz, na kterém jsou zveřejňovány všechny smlouvy od 50 tisíc korun, což bylo v době zprovoznění tohoto portálu nad rámec zákona, protože povinně se tehdy zveřejňovaly smlouvy až od půl milionu korun. Následně byl spuštěn portál www.zakazkyfm.cz, na kterém jsou přehledně zobrazeny všechny zakázky, které město uzavřelo, včetně finálního finančního plnění, méněprací a víceprací a včetně všech dodatků. Nyní již funguje portál www.rozpocetfm.cz s klikacím rozpočtem a chystáme ještě spuštění portálu www.uradfm.cz,  jehož prostřednictvím by občané získali informace o všech svých platbách, uhrazených i neuhrazených, mohli by také provést změny údajů v rámci plateb komunálního odpadu nebo poplatku za psa. Nabídnout by měla i možnost plateb přes internet.

Odkaz na portál s klikacím rozpočtem je zveřejněn také na webu města v sekci O městě – rozpočet a finance.