Město má zájem o bazén v centru

Město má zájem o bazén v centru

Vedení města v minulosti přislíbilo zabývat se otázkou plaveckého bazénu, jehož parametry by odpovídaly sportovním potřebám místních plaveckých oddílů, ale také široké veřejnosti. Najít pro něj pozemek v centru města je ale téměř nemožné a náklady na jeho vybudování by také nebyly nejnižší, odhadují se na více jak sto milionů korun. Nicméně nabízí se možnost převzít a následně upravit již vybudovaný bazén při střední škole elektrostavební a dřevozpracující na ulici Pionýrů, jehož vlastníkem je Moravskoslezský kraj.

„Tato varianta se jeví jako optimální. Byla by mnohem levnější a taky přínosnější z hlediska dostupnosti, protože bazén je v centru města. Kraj je převodu bazénu nakloněn, jeho provoz totiž musí dotovat ze své kasy. Nyní bychom měli zahájit jednání o podmínkách převodu. V budově s bazénem jsou také dva sportovní sály, které škola využívá v rámci tělesné výchovy nebo je pronajímá. Předmětem jednání tedy bude i jejich užívání po případném převzetí městem. Samozřejmě je nutné zvážit investice do technických úprav bazénové vany. Chtěli bychom totiž, aby byl bazén vhodný nejen pro tréninky plavců, ale i plavecké závody,“ přiblížil záměr primátor Michal Pobucký.

Prohlídky prostor bazénu i jeho technického zázemí se účastnili také zástupci městské společnosti Sportplex, která by se případně stala jeho provozovatelem.

O dalším vývoji jednání budeme aktuálně informovat.