V pátek budou na některé stromy aplikovány postřiky hubící jmelí

V pátek budou na některé stromy aplikovány postřiky hubící jmelí

Statutární město Frýdek-Místek se již na sklonku minulého roku, jako jedno z prvních v Česku, rozhodlo vyzkoušet v boji s cizopasným jmelím speciální techniku postřiku rostlinným simulátorem. Tento pátek 3. března v 9 hodin budou postřikem ošetřeny dvě lípy v Komenského parku a také okrasné jabloně v sadu zámecké Štěpnice.

„Speciální postřik jsme chtěli na stromy aplikovat již v lednu a únoru. V plánovaných termínech ale panovaly nepříznivé klimatické podmínky, které realizaci postřiku znemožňovaly. Na tento pátek zní předpověď slibně, takže stromy by mohly být konečně ošetřeny,“ doufá primátor Michal Pobucký s tím, že postřik bude účinný a zachrání jmelím napadené stromy před uschnutím a pokácením.

„Postřik způsobuje opad jmelí, podobně jako je tomu v případě opadu listů na podzim“ přiblížil již v minulosti Petr Kulatý z odboru životního prostředí s tím, že postřik zrealizuje společnost SAFE TREES, s.r.o.

Pro letošní rok bylo pro postřik vytipováno 17 okrasných jabloní v zámecké Štěpnici a 8 vzrostlých stromů v Komenského parku, na ulicích Dlouhá a v Sadech B. Smetany. Stav stromů bude po postřiku monitorován a vyhodnocen. V případě úspěšné likvidace jmelí touto metodou budou vytipovány další stromy k ošetření. Náklady na první ošetření jsou vyčísleny na padesát tisíc korun.