Městu se nelíbí plánovaná novostavba u památkové vily

Městu se nelíbí plánovaná novostavba u památkové vily

Plánovaná novostavba „Školicí středisko Frýdek“ v areálu reprezentativní Sekerovy vily (bývalá okresní knihovna) se nelíbí frýdecko-místecké radnici, která v okolí v roce 2012 úspěšně revitalizovala veřejnou zeleň na okraji sídliště Slezská. Má mít totiž tvar jednoduchého kvádru, sloužit převážně jako ubytovací kapacita a umístěním výrazně narušovat celý prostor s kulturní památkou, která je dnes příjemnou dominantou.

„Protože dle závazného stanoviska památkové péče Magistrátu města Frýdek-Místek je záměr nepřípustný, byla žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení místním stavebním úřadem zamítnuta,“ sdělil náměstek primátora Karel Deutscher. Investor se ale odvolal ke krajskému úřadu, který závazné stanovisko zrušil a nahradil novým, podle kterého záměr přípustný je. Řízení na stavebním úřadě tedy bude pokračovat. „Účelová novostavba v parku u tak krásné historické vily je velmi necitlivá a degraduje celou kulturní památku. Proto nebudeme s její realizací souhlasit,“ informoval náměstek primátora Jiří Kajzar, který by považoval plánovaný třípodlažní desetimetrový objekt vedle Vily podnikatele Sekery č. p. 763, postavené roku 1898 dle projektu stavitele Rudolfa Aulegka, dochované včetně areálu, který zahrnuje zahradu a části původního oplocení, za velkou chybu. „Tato velkorysá vila, komponovaná jako objekt v zahradě, obklopený zelení, byla v letech 2001–2009 naštěstí poměrně zdařile rekonstruována, ale tato další aktivita by tento prostor velmi znehodnotila,“ je přesvědčen náměstek primátora.

Město se před lety ujalo východní části zahrady, když po jejím převodu do jeho majetku realizovalo v roce 2012 projekt „Revitalizace vybraných ploch veřejné zeleně v oblasti sídliště Slezská II“, které dnes slouží jako otevřená parková plocha pro obyvatele sídliště Slezská a je významným segmentem veřejné zeleně.

Plánovaná novostavba se nelíbí ani hlavní architektce města Miladě Baumannové: „V tomto konkrétním případě památková vila a její okolí vykazují jasnou osovou urbanistickou kompozici. Jednostranné umístění nového, objemem velmi významného objektu tuto kompozici zásadně narušuje a znehodnocuje architektonické působení historicky chráněného objektu knihovny a vnímání celého prostoru. Z tohoto důvodu nelze s umístěním záměru souhlasit.“ Té se nepozdává ani avizovaná funkční náplň objektu s úzce vyprofilovanou klientelou, kdy má toto zařízení sloužit výlučně jako ubytovací zařízení pro korejské občany, protože v okolí zamýšlené stavby jsou dostatečné kvalitní stávající ubytovací kapacity, kde mohou být specifické požadavky nejen těchto klientů plně uspokojeny.