Studie rozhodla o skateparku

Studie rozhodla o skateparku

Pokaždé, když frýdecko-místecká radnice zveřejnila vyhovující místo pro výstavbu skateparku, vždy se našly velmi aktivní skupiny odpůrců, které se bránily, aby v jejich lokalitě takový projekt vznikl. Proto vedení města poslední tři vytipované lokality nechalo odborně posoudit a na základě studie rozhodlo, že se skatepark nakonec postaví za železniční tratí vedle slezanského škvárového hřiště.

„Posuzovaly se tři pozemky z hlediska vhodnosti umístění. Tedy z pohledu vzniklé hlukové zátěže pro okolí, výskytu inženýrských sítí, možnosti přístupu na plochu a v neposlední řadě velikosti plochy a možnosti umístění všech požadovaných aktivit. Chtěli jsme, aby tam kromě navrhovaného betonového skateparku mohl vejít i pumptrack, to je unikátní dráha pro děti i dospělé na uzavřeném okruhu, kde se udržuje rychlost jen „pumpováním“ mezi boulemi a klopenými zatáčkami,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Machala.

„Vybraná lokalita nejlépe vyhovuje našemu celkovému záměru vybudovat monolitický betonový skatepark, který může být doplněn pumptrackovou tratí, foampitem – bezpečným doskočištěm – pro nácvik triků, pojezdovou tribunou a částečným zastřešením. Druhý městský pozemek ve slezanském areálu se ukázal jako zcela nevyhovující z hlediska inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Dle studie by byla vyhovující i uvažovaná lokalita v blízkosti 5. ZŠ, ale tam bychom z kapacitních důvodů už nemohli vedle skateparku umístit i návazné prvky, které mohou celý projekt ještě zatraktivnit,“ seznámil se závěry studie posuzující vhodnost umístění skateparku ve Frýdku-Místku náměstek primátora Jiří Kajzar. Radnice už má k dispozici rovněž akustickou studii posouzení hluku z provozu skateparku ve vybrané lokalitě, která konstatovala splnění všech zákonných hygienických limitů.