S občany o ulici Bezručova

S občany o ulici Bezručova

Frýdecko-místecká radnice obeslala všechna společenství vlastníků bytových jednotek z ulice Bezručova a Palackého, jichž se dotýká projekt nové bytové výstavby soukromého investora v této lokalitě. S jejich zástupci se vedení města sešlo, aby se vyjasnily možnosti, které jednotlivé strany mají, s cílem co nejvíce zmírnit negativní důsledky s projektem spojené.

Místní se stejně jako radní obávají především zhoršení bezpečnosti dopravy, která je už nyní v exponovaných časech na hraně. „Jsme 25 let perzekuováni, že někdo v privatizaci pochybil. Oficiálně nejsme vlastníky pozemků pod svými domy, kolem nás je množství zeleně, která už by tam dávno neměla být, a nyní bude chtít někdo celou ulici, využívanou prakticky jako chodník, používat pro příjezd k takovému množství nových bytů,“ postěžovali si.

„Znovu musíme začít tím, že město to nenaplánovalo, nebudeme ty byty stavět my, ale soukromý investor, který má svůj vlastní pozemek a na něm si chce něco postavit. Už v roce 2012 k tomu měli vydáno potřebné územní rozhodnutí. Vy jste vlastníci bytů, my vlastníme některé pozemky v okolí,“ vysvětloval role náměstek primátora Karel Deutscher a jeho kolega Jiří Kajzar doplnil: „To území má nějaký privatizační příběh. Pozemek je brownfield, po dřevařské továrně, je samozřejmé, že tam vznikne nová zástavba. Je dobře, že tam nebude opět průmysl, ale klidně to mohl být nějaký další zbytečný supermarket, kanceláře nebo právě byty. Developeři jsou draví, chtějí realizovat svůj záměr a nám se alespoň povedlo přimět jej ke kompromisu ve formě zmenšení projektu. Ovšem naše pozice je taková, že nejsme na straně investora, ale nemáme moc možností jej ovlivnit.“ Záležitosti kolem projektu řeší státní správa, nikoliv volení politici, kteří do státní správy nemohou zasahovat.

Město o vývoji projektu opakovaně informuje, aby občané zde bydlící mohli co nejlépe uplatnit svá práva. Současně připravuje studii, jak zkapacitnit s ohledem na záměr, který zde bude realizován soukromým investorem, příjezd a parkovací možnosti, protože dosud existoval pouze projekt opravy ve stávajících parametrech. Ani to ale není ze strany města vše.

„Zkoumali jsme možnosti dopravy druhou stranou přes ulici Třebízského, jednáme s exekutorem o pozemcích, abychom měli možnost udělat nějaký jiný vyhovující dopravní systém. Jestli se to povede, nevíme, ale je to priorita. Cílem města je dopravní napojení k novým bytům z druhé strany, ale současně prozkoumáme všechny možnosti revitalizace Bezručovy ulice, kde budeme jednat také s krajem,“ shrnul primátor Michal Pobucký, který se se zástupci společenství vlastníků domluvil, že se nevidí naposledy.