Žáci se budou učit v Dolní oblasti Vítkovic

Žáci frýdeckomísteckých základních škol se budou moci vzdělávat novou a netradiční formou. Město totiž podepsalo smlouvu s Dolní oblastí Vítkovic, které na jejím základě poskytnou školám prostor ve Světě techniky, kde se děti budou učit v nejrůznějších programech.

Vzdělávání netradiční a atraktivní formou pro děti ze základních škol, tak to slibuje smlouva, kterou na půdě magistrátu města Frýdku-Místku podepsalo jeho vedení a zástupce ostravské Dolní oblasti Vítkovic.

Jiří Michálek, předseda předsednictva spolku Dolní oblast Vítkovice: “V této smlouvě se zavazujeme, že poskytneme využití našich prostor ve Světě techniky pro realizaci různých modulů. Tím, že magistrát toto přijal, umožnil svým dětem ze základních škol přijet do Světa techniky nejenom se podívat, ale vzdělávat se jinou a netradiční formou, kterou ve Světě techniky propagujeme.”

Michal Pobucký (ČSSD), primátor města Frýdku-Místku: “Děti ve školách patří mezi naše hlavní priority. Chceme, aby měly nejenom materiální vybavení, aby byly školy dobře vybavené, tzn. aby měly vyměněná okna, byly zateplené a aby tam bylo bezpečno, ale snažíme se jim zajistit i kvalitní výuku a vzdělávání. K tomu má právě sloužit tato dohoda s Dolní oblastí Vítkovic o vzdělávání naučně výchovnou formou.”

Ve Světě techniky budou pro děti připraveny různé výukové programy zaměřené hlavně na technické pilíře pro přírodovědné a technické vzdělávání. Věnují se tedy oblastem matematiky, fyziky, biologie a chemie, ale také perspektivnějším oborům, jako robotice, nanotechnice a dalším.

Jakub Švrček, ředitel Světa techniky: “Naším cílem je hlavně vysvětlit dětem, že technika a přírodovědné vědy mají bezesporu perspektivu a budoucnost. Chceme více upoutat jejich zájem o technické vzdělávání. Výukový program sestává většinou z několika vyučovacích hodin, čili má rozmezí zhruba 60 až 120 minut. Děti nesedí pouze v lavicích, ale důležitá je interaktivita a hra a zábava. Všechno to poznávají vlastními smysly, nejenom zrakem a sluchem, ale hlavně hmatem. Těmi zkušenostmi máme zajištěno, že si to nejenom pamatují do konce života, ale že tomu rozumí a chápou to.”

Výukových programů se zúčastní 550 dětí z prvního a 550 dětí z druhého stupně základních škol.

Pavel Machala (ČSSD), náměstek primátora města Frýdku-Místku: “Já jsem rád, že zastupitelstvo města na svém jednání schválilo částku 400 tisíc korun, která je určena pro žáky našich základních škol, konkrétně pro žáky 4. a 8. tříd. Tyto třídy ze všech našich základních škol na území města Frýdku-Místku budou moci navštívit Svět techniky v Dolních Vítkovicích a budou se moci zúčastnit výukových programů, které si školy samy vyberou. My hlavně doufáme, že žáci to ocení a výukové programy pro ně budou přínosné.”

Spolek Dolní oblast Vítkovic už na vzdělávacích programech pro školy spolupracuje s Ostravu, Opavou, Karvinou, Havířovem, Bohumínem a Novým Jičínem. Frýdek-Místek je zatím posledním statutárním městem, které spolupráci uzavřelo. Platnost smlouvy je až do prosince příštího roku.