Téma bezdomovectví

Téma bezdomovectví

V minulém týdnu jsme se znovu sešli se zástupci městské policie a sociálního odboru nad problematikou bezdomovectví, protože nás velmi trápí, že ve městě máme několik lokalit, namátkou Antonínovo náměstí nebo prostor u frýdeckého kulturního domu, kde se lidé bez domova koncentrují a jsou velmi rušivým elementem. Měli jsme určitou myšlenku, jak se pokusit některé z nich přimět změnit své každodenní návyky v návaznosti na zajištění jejich základních potřeb, ale bohužel jsme zjistili, že společnost se o ně stará až tak dobře (například zajištěním potravin), že nemají žádnou motivaci měnit zažité zvyklosti a opravdu si mohou dovolit své sociální dávky utápět výhradně v alkoholu, se všemi následnými negativními projevy.

Ačkoliv řada z vás by jistě uměla navrhnout maximální represi ze strany městské policie, včetně nejrůznějších radikálních řešení, věřte, že stávající zákony strážníky velice snadno posílají na jejich hranu a celkově jim jen podráží nohy. Sbalit někoho pro potulku a šupnout jej do nepohostinné obecní šatlavy zkrátka v dnešní době není možné. Záchytka pro ně není trestem, jen jim narůstají, třeba až do stotisícových sum, dlužné částky za tento nedobrovolný pobyt. Ale těch se bezdomovci nebojí, stejně jako jiných peněžních sankcí, které nikdy nezaplatí. Přesto chceme, aby bezdomovci nevysedávali na lavičkách, když si vedle hrají děti, aby neobtěžovali kolemjdoucí a nebudili veřejné pohoršení. Současná legislativa je bezzubá, a proto se budeme snažit upozorňovat zákonodárce, aby se této problematice věnovali.

My jako město se snažíme počet bezdomovců ve městě korigovat. Třicet nejproblémovějších, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby, je umístěno v městem nedávno vybudovaném Domově Přístav.