Z rezervoáru pramene v Hájku opět vytéká voda

Z rezervoáru pramene v Hájku opět vytéká voda

Voda, nejvzácnější tekutina na zemi, už opět vytéká z rezervoáru pramene v Hájku. Komplikovaná oprava jílového těsnění kolem pramenní jímky byla v těchto dnech úspěšně dokončena. Koncem týdne by měly být známy také výsledky mikrobiologického a biologického rozboru vody, které určí, zda voda splňuje požadavky stanovené pro pitnou vodu a je tedy pitná.

1479206258_hajek_bypassVoda, nejvzácnější tekutina na zemi, už opět vytéká z rezervoáru pramene v Hájku. Komplikovaná oprava jílového těsnění kolem pramenní jímky byla v těchto dnech úspěšně dokončena. Koncem týdne by měly být známy také výsledky mikrobiologického a biologického rozboru vody, které určí, zda voda splňuje požadavky stanovené pro pitnou vodu a je tedy pitná.

„Oprava se během stavebních prací zkomplikovala. Oproti podkladům od původního majitele, tedy Římskokatolické farnosti Frýdek, jsme po odkrytí dlažby v altánu narazili na původní pískovcové bloky, na kterých celý altán stojí. Museli jsme tedy zvolit jiný pracovní postup, aby se nám altán nezřítil. Nakonec jsme jílové těsnění opravili, voda opět dosáhla potřebné hladiny, zaplnila rezervoár a nyní z něj vytéká,“ připomenul a vysvětlil náměstek Jiří Kajzar, který jedním dechem dodal, že je ale třeba mít stále na paměti, že se jedná o vodní živel, který je nevyzpytatelný, a je tedy možné, že voda bude z rezervoáru vytékat další desítky let, nebo taky jen několik měsíců. Pak by se muselo přistoupit k razantnější rekonstrukci, která by si vyžádala i novou výstavbu altánu.

Aby město vytékající vodu z rezervoáru zajistilo na co možná nejdelší čas, rozhodlo se přistoupit ke zvykům dávno minulým a na zimu rezervoár zazimovat. Podle pamětníků se to běžně dělávalo, aby voda v rezervoáru nezamrzla a nepoškodila ho. „Proto jsme vytvořili tak zvaný bypass, který v mrazivých měsících odvede vodu z rezervoáru do stávající odtokové plastové trubky, která vyúsťuje pod rezervoárem a ze které bude možné vodu odebírat,“ dodal náměstek Kajzar.

1479206254_pramen„Dřevěná kaple a vodní pramen v Hájku byly v minulosti oblíbeným místem poutníků, kteří věřili, že voda z pramene má zázračně léčivé účinky. Místo je hojně navštěvováno i v dnešní době.  Je v našem zájmu se o něj starat a udržovat ho v co nejlepším stavu pro další generace,“ doplnil primátor Michal Pobucký.

V minulých letech se město podílelo na významných úpravách této lokality, od opravy altánu nad pramenem a kamenného schodiště, které k němu vede, přes pročištění studny a umístění kamenných laviček v blízkosti pramene, až po vybudování chodníku, který zajišťuje bezbariérový přístup k prameni. Město vedlo dlouhé jednání o převodu pramene a dotčených pozemků z Římskokatolické farnosti Frýdek na město, povedlo se to až loni v září, tedy v době, kdy přestala voda z pramene vytékat. „Potíže s přívodem vody do rezervoáru se podařilo odstranit a ke spokojenosti všech z něj voda opět vytéká,“ uzavřel primátor Pobucký.