Klesající zadluženost města

zadluzenostxusporaw

Za poslední dva roky jsme snížili zadluženost města o 163 014 000,- Kč. K 31. 12. 2014 byla celková zadluženost 339 640 000,- Kč a na konci letošního roku bude jen 176 626 000,- Kč. Od roku 2010 je to pak snížení o více než 256 000 000,- Kč. Zároveň jsme však uspořili pro budoucí investice více než 80 000 000,- Kč.