Město navýšilo počet svozů bioodpadu

Město navýšilo počet svozů bioodpadu

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Frýdeckou skládkou navýšilo počet svozů bioodpadu. Oproti avizovanému poslednímu říjnovému svozu bude bioodpad vyvezen také v průběhu listopadu.

Město uvolní další finance na svoz bioodpadu od rodinných domů. Lidé tak mohou počítat s vyprázdněním hnědých popelnic s příslušným obsahem i v listopadových týdnech, což znamená, že mohou počítat se dvěma svozy navíc oproti původnímu plánu. První listopadový svoz bude zahájen v pondělí 7. listopadu, následovat budou další, tak jak jsou občané zvyklí, tedy v sudý a lichý týden, a to až do pátku 2. prosince, kdy budou kontejnery na bioodpad vyvezeny naposledy v tomto roce.

„Svoz bioodpadu od rodinných domů jsme zahájili letos v dubnu. Vyšli jsme tak vstříc žádostem občanů a zároveň jsme přispěli k šetření místa na skládce komunálního odpadu, protože v minulosti končil bioodpad převážně v popelnicích na směsný odpad a následně na skládce. Nyní je bioodpad svážen od jara do podzimu co 14 dní do kompostárny frýdecké skládky, kde je zpracován na kompost a kvalitní zeminový substrát,“ připomenul primátor Michal Pobucký.

Ve svozu hnědých popelnic naplněných trávou, listím, ale taky spadaným ovocem, zbytky zeleniny, hlínou z květináčů a podobně bude město pokračovat opět v příštím roce, a to od dubna. Občané by si měli přidělené nádoby přes zimu uschovat, aby je mohli z jara opět začít používat.

V mezidobí mohou občané města bioodpad zdarma odložit ve sběrných dvorech, které jsou k dispozici na ulici Jana Čapka na Slezské, na  ulici Na Příkopě pod estakádou, na Collo-loukách poblíž Tesca v Místku nebo v objektu Frýdecké skládky na Panských Nových Dvorech.

Do bioodpadu patří:
• odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
• zemina z květináčů;
• tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
• drny, spadané ovoce;
• bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina …

Do bioodpadu NEpatří:
• obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
• stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
• komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
• převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže…;
• jedlé oleje;
• jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady …