ZŠ a hasičská zbrojnice v Lískovci jsou napojeny na kanalizaci

ZŠ a hasičská zbrojnice v Lískovci jsou napojeny na kanalizaci

Statutární město Frýdek-Místek dokončilo odkanalizování svých objektů v místní části Lískovec. Základní škola a hasičská zbrojnice, ve které sídlí také pošta, a je v ní provozována i restaurace a kadeřnictví, byly napojeny na nově vybudované kanalizační stoky a čističky odpadních vod.

1477918655_cisticka„Splašková a částečně i dešťová voda z těchto objektů je v rámci nové kanalizace a čističek odpadních vod předčištěna v čističkách a následně je svedena k místnímu potoku, kde byly zřízeny také připojovací body k napojení kanalizace z přilehlých bytových domů, které si budují vlastní čističky odpadních vod,“ popsal pětimilionovou investiční akci náměstek primátora Jiří Kajzar.

„V rámci ochrany životního prostředí, ale také vytvoření příznivých životních podmínek je nutné, aby veškerá splašková voda prošla čističkami a až poté byla vypuštěna zpět do vodních toků. Chceme proto v nejbližší době vytvořit strategii odkanalizování místních částí města, která by vedla k postupnému odkanalizování zejména lokalit s rodinnou zástavbou, kde není možnost napojení na centrální kanalizaci,“ doplnil primátor Michal Pobucký.