Město opravuje hasičské zbrojnice

Město opravuje hasičské zbrojnice

Statutární město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční prostředky do úprav a oprav hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů. Ve své správě jich má celkem šest – ve Skalici, Lískovci, Zelinkovicích, Chlebovicích, Panských Nových Dvorech a také na ulici Střelniční ve Frýdku. Letos již prošla opravou hasičská zbrojnice v Panských Nových Dvorech a stavební úpravy ještě letos čekají zbrojnici v Lískovci.

1476708997_dsc_0160Hasičská zbrojnice v Panských Nových Dvorech dostala nová okna, má opravený obvodový plášť, nově natřená ocelová dvoukřídlová vrata a očištěnou střešní krytinu od nánosu mechu. Práce za dvě stě čtyřicet tisíc korun realizovala městská společnost TS a.s. Hasičská zbrojnice v Lískovci již letos dostala nová garážová vrata za bezmála dvě stě tisíc korun a do konce roku ještě projde stavebními úpravami, které budou zahrnovat pořízení nové hydroizolace a omítek, výměnu žlabů a svodů a také nátěr střechy. Práce za téměř 1,2 milionů korun zrealizuje městská společnost TS a.s.

Do objektů hasičských zbrojnic hodlá město investovat i v dalších letech s cílem zlepšovat stav těchto objektů a zajistit dobrovolným hasičům, kteří vykonávají záslužnou činnost, plnohodnotné zázemí,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar s tím, že v minulých letech bylo upraveno sociální zařízení zbrojnice v Lískovci, vyměněna okna zbrojnice na ulici Střelniční ve Frýdku a přistavena pergola s přístřeškem a upraveny zpevněné plochy u hasičské zbrojnice ve Skalici.

1476708998_dsc_0161Pravidelně podporujeme jednotky dobrovolných hasičů a investujeme nejen do úprav hasičských zbrojnic, ale také do technického a materiálního vybavení a hradíme i jejich provozní náklady. Snažíme se o to, aby dobrovolní hasiči měli ke své práci, kterou vykonávají ve prospěch obyvatel města, vše co potřebují, počínaje zázemím ve zbrojnicích, přes vybavená zásahová vozidla a techniku uzpůsobenou nejen k hašení, ale také k odčerpávání vody při záplavách, hubení bodavého hmyzu, odstraňování popadaných stromů po větrných smrštích nebo úklidu vozovky po dopravní nehodě až po zdravotnický materiál,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.