Město opravuje hasičské zbrojnice

Město opravuje hasičské zbrojnice

Statutární město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční prostředky do úprav a oprav hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů. Ve své správě jich má celkem šest – ve Skalici, Lískovci, Zelinkovicích, Chlebovicích, Panských Nových Dvorech a také na ulici Střelniční ve Frýdku. Letos již prošla opravou hasičská zbrojnice v Panských Nových Dvorech a stavební úpravy ještě letos čekají zbrojnici v Lískovci.

1476708997_dsc_0160Hasičská zbrojnice v Panských Nových Dvorech dostala nová okna, má opravený obvodový plášť, nově natřená ocelová dvoukřídlová vrata a očištěnou střešní krytinu od nánosu mechu. Práce za dvě stě čtyřicet tisíc korun realizovala městská společnost TS a.s. Hasičská zbrojnice v Lískovci již letos dostala nová garážová vrata za bezmála dvě stě tisíc korun a do konce roku ještě projde stavebními úpravami, které budou zahrnovat pořízení nové hydroizolace a omítek, výměnu žlabů a svodů a také nátěr střechy. Práce za téměř 1,2 milionů korun zrealizuje městská společnost TS a.s.

Do objektů hasičských zbrojnic hodlá město investovat i v dalších letech s cílem zlepšovat stav těchto objektů a zajistit dobrovolným hasičům, kteří vykonávají záslužnou činnost, plnohodnotné zázemí,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar s tím, že v minulých letech bylo upraveno sociální zařízení zbrojnice v Lískovci, vyměněna okna zbrojnice na ulici Střelniční ve Frýdku a přistavena pergola s přístřeškem a upraveny zpevněné plochy u hasičské zbrojnice ve Skalici.

1476708998_dsc_0161Pravidelně podporujeme jednotky dobrovolných hasičů a investujeme nejen do úprav hasičských zbrojnic, ale také do technického a materiálního vybavení a hradíme i jejich provozní náklady. Snažíme se o to, aby dobrovolní hasiči měli ke své práci, kterou vykonávají ve prospěch obyvatel města, vše co potřebují, počínaje zázemím ve zbrojnicích, přes vybavená zásahová vozidla a techniku uzpůsobenou nejen k hašení, ale také k odčerpávání vody při záplavách, hubení bodavého hmyzu, odstraňování popadaných stromů po větrných smrštích nebo úklidu vozovky po dopravní nehodě až po zdravotnický materiál,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page