Parkoviště pod zámkem bude zpevněno

Parkoviště pod zámkem bude zpevněno

Radní města rozhodli o opravě povrchu parkoviště na ulici Zámecká poblíž frýdeckého Kauflandu. Stavební práce, které budou spočívat ve vyrovnání a zpevnění dosavadního povrchu, budou zahájeny v pondělí 17. října v 8 hodin ráno.

„V týdenním předstihu na to upozorňuje přenosné dopravní značení, které je umístěné u vjezdu na parkoviště tak, aby ho řidiči nepřehlédli. Je nezbytné, aby na ploše parkoviště nebylo v daný termín žádné vozidlo. Žádáme tedy řidiče, aby respektovali dopravní značení a svá auta včas přeparkovali, v opačném případě je nemine odtah vozidel spojen s pokutou,“ upozornil Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.

Parkoviště je využíváno jak občany města, tak i návštěvníky frýdeckého Zámeckého náměstí, přilehlého zámku a parků, ale také restaurací a obchodů. „Povrch parkoviště je ve velmi špatném stavu. Celková rekonstrukce parkoviště včetně vybudování odvodnění bude ale možná až po dořešení majetkoprávních vztahů. Část pozemků je totiž v majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu. Přiklonili jsme se proto alespoň k realizaci provizorní opravy, spočívající ve vyrovnání a zpevnění narušeného povrchu parkoviště, která by tak jako tak předcházela rekonstrukci parkoviště,“ řekl náměstek Karel Deutscher.

Opravu parkoviště zrealizuje městská společnost TS a.s. Práce jsou naplánovány na dva dny. Od středy 19. října by tedy řidiči mohli parkoviště opět plně využívat. (termín ukončení prací může ovlivnit nepříznivé počasí)

1476432232_mapy