Podoba Centra aktivních seniorů je známa

Podoba Centra aktivních seniorů je známa

Vedení města si nechalo prezentovat od vybraných projekčních kanceláří a architektů tři návrhy novostavby zamýšleného centra pro volnočasové, administrativní, vzdělávací a tělovýchovné aktivity Svazu důchodců ČR. Následně se jednoznačně shodlo na dalším precizování varianty, s níž přišla společnost OSA projekt.

„Všechny ideové studie vycházely ze zadání provozu, z možností tohoto místa, parcely, z urbanistických hledisek daného prostředí, které se nachází uprostřed sídliště s neuspořádanou architekturou, směsí výškových budov i objektů občanské vybavenosti. Všichni se snažili co nejlépe využít nárožní pozemky ulice Pionýrů, Anenské a Zahradní a každý projekt byl něčím zajímavý. Dokázali jsme se ovšem dohodnout na tom, který nás zaujal nejvíce,“ sdělil náměstek primátora Jiří Kajzar, který má na starosti oblast investic.

„Původně jsme měli představu v objektu umístit i částečně provoz městské policie, ale ta by měla získat pro sebe nové prostory, takže od této myšlenky ustupujeme. Každopádně vzhledem k seniorské kategorii jsme měli a máme stále na zřeteli maximální bezpečí budoucích uživatelů, ale současně i jejich nenásilné začlenění do zdejšího prostředí. Objekt vznikne na místě bývalého domu pionýrů a bude v příjemné docházkové vzdálenosti od MHD zdarma, od polikliniky i dalších pro seniory důležitých strategických bodů,“ doplnil primátor Michal Pobucký.

„Autoři se snažili o uživatelsky příjemnou architekturu, samozřejmostí bylo bezbariérové užívání. Jsem přesvědčen, že vybraný návrh, splňuje to, co od objektu očekáváme my i budoucí klienti – senioři, kteří jsou po celou dobu nápomocni a snaží se co nejlépe nadefinovat své potřeby, aby se v novostavbě cítili co nejkomfortněji,“ shrnul zastupitel Libor Koval.

Navržené centrum tvoří nárožní třípodlažní objekt s valbovou střechou a podsazeným vstupem a jednopodlažní objekt s plochou střechou mírně se odklánějící od ulice Anenské. Podél ulice Pionýrů bude vytvořen veřejný prostor s informačními pylony, podél ulice Anenské pak terasa se sezením přiléhajícím ke vstupní hale a multifunkčnímu sálu. Oplocená severní část pozemku bude sloužit jako zahrada uživatelů, budou zde umístěny cvičební prvky pro venkovní posilování a lavičky.

1475420461_centrum