Hřiště na Olešné prochází úpravami, část se skluzavkami je uzavřena

Hřiště na Olešné prochází úpravami, část se skluzavkami je uzavřena

Návštěvníci multifunkčního hřiště v lokalitě přehrady Olešná nebudou moci v příštích týdnech využívat obří skluzavky a houpací lana. V souvislosti s vysokou návštěvností během celého roku a zejména v době prázdnin je nutné opravit terén na svazích a upravit dopadové plochy. Práce již byly zahájeny a ukončeny budou ještě v září. Vzhledem k pokládce nového travnatého koberce, který potřebuje čas k řádnému zárůstu, bude tato část hřiště uzavřena i po dokončení prací. O znovuotevření skluzavek a houpacích lan budeme včas informovat. Zbylé části hřiště jsou v provozu bez omezení.

Vybudovat v lokalitě přehrady Olešná multifunkční hřiště, které zahrnuje dvě hřiště pro děti, zážitkové hřiště s adrenalinovými prvky a fitness hřiště, bylo dobrým tahem na branku. Od jeho zprovoznění před dvěma lety se těší obrovskému zájmu a v rámci zajištění bezpečnosti vyžaduje nejen častou údržbu, ale také dodatečné úpravy dopadových ploch, a to zejména u houpacích lan a velkých skluzavek,“ přiblížil primátor Michal Pobucký s tím, že již loni bylo zkušebně ke skluzavce ukotveno výstupové lano s gumovou rohoží a upravena byla dopadová plocha. Tyto úpravy se osvědčily, instalovaná gumová rohož je funkční a výstupové lano usnadňuje výstup na kopec, proto budeme v nezbytných úpravách pokračovat.

Terén na svazích pro skluzavky a u houpacích lan bude zarovnán a osazen kotvícími prvky, na které budou připevněny ringo rohože. Na svazích přibudou také kůly s lanem pro snadnější výstup a pod skluzavkami bude umístěna nová pryžová plocha. Na sešlapaných částech svahů bude založen nový travnatý koberec, který bude potřebovat nějakou dobu, aby řádně zarostl. Proto také bude hřiště v těchto místech uzavřeno i po ukončení prací,“vysvětlil předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Věříme, že nynější omezení v souvislosti s úpravou hřiště návštěvníci přijmou a akceptují. Jsou nezbytná nejen z důvodu zajištění bezpečného provozu hřiště, ale také prodlouží jeho životnost a zvýší jeho odolnost proti enormnímu zatížení.