Do přehrady Olešná ve Frýdku-Místku se zakousnou bagry

Do přehrady Olešná ve Frýdku-Místku se zakousnou bagry

Statutární město Frýdek-Místek stále vylepšuje a zdokonaluje rekreační oblast v lokalitě přehrady Olešná, která se nachází v klidné části na okraji města. Vítá proto aktivitu státního podniku Povodí Odry, vlastníka a správce tohoto vodního díla, odtěžit sedimenty, které se na dně přehrady usazovaly postupně přes padesát let.

olesna2Z přehrady Olešná a přilehlého rybníku Řehánek bude odtěženo přes 180 tisíc m3 nánosů sedimentů, které v přehradě dosahují dvou až dvou a půl metru. „Těžit se bude zejména v místech přítoku, to znamená v oblasti Bahno-Hlíny (poblíž restaurace Muroňka), a taky v oblasti Jacht klubu, přičemž zde bude dno vyčištěno také od cizorodých předmětů a pařezů, tedy pozůstatků původní aleje a obydlí,“ přiblížil generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Přípravné práce jsou v plném proudu. Uvnitř přehrady již byly vybudovány dočasné komunikace, které budou sloužit k těžbě a odvozu sedimentů. „Předpokládáme, že samotná těžba by mohla být zahájena již 11. srpna a ukončena na přelomu března a dubna příštího roku. Vytěžené sedimenty budeme v souladu s legislativou kontrolovat a odvážet na odval Strážnice u Dolu Staříč III, odval Staříč u Dolu Staříč II a částečně na Skládku odpadů COZ v Ostravě,“ řekl Miroslav Janoviak, investiční ředitel Povodí Odry.

Odvoz vytěžených sedimentů bude mít vliv na dopravu ve městě, která bude zase o něco zatíženější. V době těžby, která bude probíhat od 6 do 18 hodin, projede městem na 300 nákladních aut denně. Snahou města bylo najít pro ně vhodné trasy. „Ceníme si přístupu Povodí Odry, které souhlasilo s námi navrženou trasou, vedenou tak, aby se nákladní vozy vyhnuly právě opravovanému hlavnímu tahu na Ostravu a co možná nejméně omezovaly dopravu ve městě. Plně naložená vozidla budou vyjíždět u restaurace Rybářská bašta a budou pokračovat ulicemi Na Hrázi, Palkovická a dále přes Palkovice a Chlebovice do místa určení ve Staříči. Prázdné vozy se budou vracet po Příborské přes Rovenskou k Jacht klubu TJ Sokol Palkovice,“ popsal trasu primátor Michal Pobucký.

olesna3Povodí Odry se také městu smluvně zavázalo k úklidu využívaných místních komunikací po celou dobu odtěžování a následně k jejich uvedení do původního stavu. „Jedná se převážně o ulice Na Hrázi, Rovenská a Kvapilova, které nebyly stavěny pro takovouto zátěž. Aby škody na nich byly co nejmenší, bude cesta k Jacht klubu a Rybářské baště překryta panely a místa křížení s cyklostezkou budou překryta plechy. Každý vjezd a výjezd z prostoru přehrady na komunikaci bude také opatřen oklepovou plochou, která bude denně čištěna,“ doplnil náměstek primátora Karel Deutscher.

Odtěžením sedimentů z přehrady Olešná ve Frýdku-Místku bude obnoven retenční prostor, to znamená, že přehrada bude moci pojmout a také zadržet více vody, čímž se posílí protipovodňová ochrana a v období sucha bude zajištěna povrchová voda pro místní průmyslové podniky. Opomenout nelze ani to, že po odbahnění se v přehradě zvýší kvalita vody ke koupání.

„Město Frýdek-Místek dlouhodobě rozšiřuje možnosti sportovního a rekreačního vyžití v lokalitě přehrady Olešná. Vybudovalo zde krytý i letní aquapark, jedinečnou 4,5 km dlouhou cyklostezku, využívanou i in-line bruslaři ze širokého okolí, i multifunkční hřiště ve stylu pirátského světa, kde jsou prvky jak pro děti, tak i dospělé. K dispozici je také autokemp, v jehož areálu jsme vybudovali ohniště s posezením. Vyčištěná přehrada s čistější vodou ke koupání přiláká ještě více návštěvníků, pro které bychom v budoucnu rádi vyčlenili relaxační plochy,“ uzavřel Michal Pobucký.