Školy se o prázdninách vylepšují

Školy se o prázdninách vylepšují

I letošní prázdninové měsíce jsou využity pro větší či menší opravy škol a školek, jejichž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek.

1470152421_dsc_0165Odbor Školství, kultury, mládeže a tělovýchovy realizuje o prázdninách tři větší akce. Na 1. ZŠ na ulici T. G. Masaryka probíhají práce na venkovní hydroizolaci části historické budovy a sanace venkovního zdiva. Při kontrolním dni za účasti vedení města i školy bylo vidět spoustu ruční práce, protože terén neumožňuje nasazení většího strojového parku. Stavebníci mají za úkol dostat se pod základy budovy a pomocí drenáží a nové šachtice stáhnout dešťovou vodu, která 127 let staré budově přináší problémy. „Za sucha ty jevy nejsou patrné, ale při deštích nebo tajícím sněhu protéká voda dovnitř přes zdi do prostoru dílen a šaten, čímž vzniká nebezpečí plísní,“1470152425_dsc_0169 upozornil ředitel školy Zbyněk Šostý. Sanace vlhkého zdiva nebude jednoduchá, protože zdi jsou z kombinovaného materiálu a střídání cihel s kamenivem komplikuje případné injektáže. „Vše by mělo být hotovo do konce srpna a my doufáme, že o příštích prázdninách budeme moci přistoupit i k úpravám interiéru, které nebylo možné provádět, aby nebyly následně znehodnoceny novým proniknutím vlhkosti. Pan ředitel už se těší zejména na renovaci šaten, které jsou stále stejné z doby, kdy ještě do této školy sám chodíval,“ řekl náměstek primátora Pavel Machala, který má ve městě na starosti školství.

Z dalších akcí probíhá rekonstrukce kanalizace a sociálních zařízení v budově mateřské školy v Lískovci, podobně jako v jednom z pavilonů MŠ J. Trnky. „Mimo to probíhají opravy zpevněných ploch v areálech mateřských škol, na které jsme vyčlenili zhruba 400 tisíc korun, opravy plotů a další 1470152418_dsc_0164drobné opravy budov,“ uvedl Martin Sysala z odboru školství. Také investiční odbor zahájil realizaci „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“ – vybudování čistírny odpadních vod při základní škole v Lískovci a připravuje studie a další projekty, například haly u 11. ZŠ, tělocvičny v Chlebovicích či zateplování 7. ZŠ. „Školám byl také poskytnut příspěvek ve výši zhruba 3,5 milionu korun na realizaci oprav budov, dovybavení školních kuchyní a učeben, na výměnu herních prvků v zahradách MŠ a podobně, které jsou prováděny ve vlastní gesci příspěvkových organizací. Na zvýšení zabezpečení budov škol po našem testu bezpečnosti na školách jsme vyčlenili další dva miliony korun,“ uzavřel výčet investic do oblasti školství primátor Michal Pobucký.