Občané města odevzdali přes 82 tun elektrospotřebičů a přispěli k úspoře emisí

Občané města odevzdali přes 82 tun elektrospotřebičů a přispěli k úspoře emisí

Občané města Frýdku-Místku již několik let poctivě třídí odpad a výrazně tak šetří životní prostředí. V loňském roce odložili do červených kontejnerů nebo odevzdali do sběrných dvorů 2 401 televizorů, 894 monitorů a přes 17,3 tun drobného elektra.

Na základě zpětného odběru a recyklace odevzdaných televizorů, počítačových monitorů, ale také drobných spotřebičů, mezi které se řadí například mobilní telefony, získalo město Certifikát  environmentálního vyúčtování od společnosti ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení. Environmentální vyúčtování vyčísluje, kolik elektřiny, ropy, ale i vody bylo ušetřeno díky recyklaci vysloužilého elektra.

„Tříděním odpadu občané snižují nejen produkci nebezpečného odpadu, ale také šetří životní prostředí, své zdraví a své peněženky, protože čím více odpadu recyklují, tím nižší jsou náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu v běžných kontejnerech a tím více místa se také šetří na samotné skládce. To všechno šetří peníze a my nejsme nuceni zvedat poplatky za svoz a likvidaci odpadu,“ řekl primátor Michal Pobucký, který si zodpovědného přístupu občanů města k třídění odpadu velice váží.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispěli občané města ke snížení uhlíkové stopy. „V rámci energie se podařilo uspořit 84 518 454 MJ a v souvislosti s emisemi bylo do ovzduší vypuštěno o 3 501 tun CO2 (oxid uhličitý) méně,“ uvádí se v osvědčení o úspoře emisí společnosti EKO-KOM.

 „Občané Frýdku-Místku v loňském roce vytřídili 2401 televizí, 894 monitorů a 17 319,67 kg drobných elektrospotřebičů. Uspořili tak například přes 39 tisíc litrů ropy, což se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 580 859 km v běžném automobilu nebo více jak 4 tisíce kubíků vody, což je srovnatelné s množstvím vody spotřebovaným při 56 192 sprchování,“ uvádí se v certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.

Všem, kteří zodpovědně třídí odpad a tím přispívají k ochraně životního prostředí, patří zasloužený dík.