Nová značka města Frýdek-Místek

Nová značka města Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vypsalo začátkem května soutěž na vytvoření loga města. Zapojit se do něj mohla široká veřejnost. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 115 návrhů. Porota poslala do druhého kola 6 z nich, aniž by věděla, kdo za nimi stojí. Veřejnost má nyní možnost vyjádřit k návrhům svůj názor.

Názor k návrhům lze zaslat do 28. 6. 2016 na e-mailovou adresu – logo@frydekmistek.cz

V rámci druhého kola budou muset tvůrci své návrhy rozpracovat na zadaných příkladových situacích a osobně odprezentovat porotě. Vítězný uchazeč pak rozpracuje návrh formou grafického manuálu pro devět městských institucí, použitelného jak pro administrativní a marketingové účely, tak i multimediální aplikace nebo prezentační a dárkové předměty.

„Nejvyšším hodnotícím kritériem bude aplikace logotypu ve spojitosti s městskými institucemi a městem, typografie, barevnost a originalita. Při výběru vítěze porota přihlédne i k názoru veřejnosti,“ řekl již dříve primátor Michal Pobucký.

Účastníkům soutěže, kteří se umístí na prvním až třetím místě, budou vyplaceny odměny v rozmezí od třiceti do sto dvaceti tisíc korun. S vítězným uchazečem bude následně uzavřena smlouva o dílo na vytvoření kompletního grafického manuálu, včetně poskytnutí neomezené výhradní licence za půl milionu korun. Město se tak stane majitelem logotypu a bude jej moci využívat dle svých potřeb.

Dole naleznete PDF dokumentaci jednotlivých návrhů.

Návrh číslo 13

1465801666_navrh_logo_13_1 1465801669_navrh_logo_13_2 1465801672_navrh_logo_13_3

Návrh číslo 42

1465801972_navrh_logo_42_1 1465801975_navrh_logo_42_2 1465801978_navrh_logo_42_3

Návrh číslo 81

1465802305_navrh_logo_81_1 1465802308_navrh_logo_81_2 1465802310_navrh_logo_81_3

Návrh číslo 84

1465802949_navrh_logo_84_1 1465802951_navrh_logo_84_2 1465802954_navrh_logo_84_3

Návrh číslo 107

1465803471_navrh_logo_107_1 1465803474_navrh_logo_107_2 1465803476_navrh_logo_107_3

Návrh číslo 108

1465803799_navrh_logo_108_1 1465803802_navrh_logo_108_2 1465803805_navrh_logo_108_3

Přílohy