Ve městě přibudou barevné kontejnery na odpad

Občané se v letošním roce opět dočkají nových barevných nádob na třídění odpadů. Dalších třicet pět kontejnerů bude do města umístěno díky projektu Moravskoslezského kraje a společnosti EKO-KOM.

Třídění odpadů bude pro obyvatele města zase o něco pohodlnější. V průběhu června budou totiž po městě rozmístěny další nové kontejnery na plasty, sklo, papír a nápojové kartony, a to díky společnému projektu Moravskoslezského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, jehož cílem je usnadnit lidem třídění a tím zvýšit množství vytříděných odpadů.

Michal Pobucký (ČSSD), primátor města Frýdku-Místku: “Musím poděkovat občanům města, že třídí komunální odpad. Z toho důvodu se snažíme každým rokem rozšiřovat množství popelnic na sklo, papír a plasty. V této době bude rozmístěno po městě dalších 30 nádob a tím se dostaneme už na celkovou částku 1300 nádob. Každý tak u svého domu nebo v nejbližším okolí může třídit odpad.”

Město Frýdek-Místek patří mezi deset měst a obcí v rámci Moravskoslezského kraje, kde bylo v loňském roce rozmístěno nejvíce barevných kontejnerů. Celkem deset nových nádob na plasty a patnáct na papír a nápojové kartony bylo ve městě v loňském roce umístěno zejména v místech, kde byly stávající kontejnery přeplňovány, nebo kde úplně chyběly. V letošním roce ve městě přibude patnáct kontejnerů na plasty, patnáct kontejnerů na papír a nápojové kartony a pět kontejnerů na sklo.

Jana Matějíková, mluvčí Magistrátu města Frýdku-Místku: “Tím, že naši občané třídí odpad, plní hned několik věcí najednou. Zaprvé šetří místo na skládce směsného odpadu, takže šetří i životní prostředí. Zadruhé ale šetří i vlastní peněženku, protože město může díky tomu zachovat poplatky za odpad na stejné úrovni jako v minulých letech.”

Podle aktuálních dat každý obyvatel Moravskoslezského kraje v loňském roce vhodil do barevných kontejnerů rovných 41 kilogramů plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. Za pozitivními výsledky stojí, vedle propagačních a vzdělávacích aktivit, právě stále se zlepšující dostupnost kontejnerů na třídění.