Radnice ocenila nadané žáky a studenty

Radnice ocenila nadané žáky a studenty

Na frýdecko-místecké radnici se ve velké zasedací síni v úterý 3. května sešly téměř dvě desítky žáků a studentů s jejich doprovodem, aby od zástupců vedení města obdrželi ocenění za jejich výborné výsledky v nejrůznějších oborech.

„Vy jste ti nejlepší. Ať děláte cokoliv, pokračujte v tom naplno a můžete se prosadit i v budoucnu,“ vyzval přítomnou mládež primátor Michal Pobucký, který současně poděkoval rodičům i pedagogům za jejich podíl na tom, že na radnici lze každoročně vítat jedince, kteří svými schopnostmi a znalostmi vybočují nad svými vrstevníky.

„Taková ocenění jsou důležitá, protože v některých kolektivech nemusí být úplně jednoduché být tím, kdo nad ostatní vyniká. Ale ti nejlepší by měli vědět, že společnost si nadaných lidí váží a že talentovaní jedinci v nejrůznějších oborech mají v životě více otevřených dveří než třeba ti, kteří se spokojí s průměrem,“ říká náměstek primátora Pavel Machala, mající na starosti oblast školství.

Školy nominovaly k ocenění tyto žáky a studenty:

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec, nominovalo k ocenění žáka 9. ročníku Jiřího Musálka. V nominaci stálo, že Jirka se skromností a ochotou pracuje v týmu a pro tým. Dosahuje výborných studijních výsledků a zúčastňuje se nejrůznějších soutěží a olympiád. V okresních kolech se umisťuje na předních místech, např. letos obsadil 5. místo v olympiádě českého jazyka, ale úspěšně reprezentoval i v okresním kole chemické olympiády.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče navrhla k ocenění žáka 5. třídy Vojtu Martináta. Vojta si zaslouží ocenění za píli a aktivitu, zvláště vyniká v matematických soutěžích – Klokánek, matematická olympiáda, Pythagoriáda pro 5. ročník, ale také v angličtině. V komunikačních soutěžích z angličtiny postoupil do okresních kol, ve kterých se umístil na předních místech.

Základní školu na ul. Jana Čapka reprezentuje Alice Urbanová. Žákyně 7. třídy s výborným prospěchem a skromným vystupováním vyniká zejména v jazycích a v přírodopise. Aktivně se účastní přírodovědných soutěží. V nominačním dopise stojí, že Alice vyniká v mnohých věcech, vždy ochotná podpořit ty, kteří to potřebují, a nezištně pomoci slabším.

Základní škola na ul. Komenského nominovala k ocenění žákyni 7. třídy Terezu Bělešovou. Reprezentuje svou školu v pěveckých soutěžích. V soutěži Talent se probojovala až do finále. Ve zpěvu lidových písní v soutěži Loutnička si vyzpívala 2. místo a zúčastnila se Koncertu vítězů za doprovodu cimbálové muziky. Jako členka DFS Ostravička na mezinárodní taneční soutěži folklorních souborů ve Vídni přispěla k zisku dvou zlatých medailí v juniorské kategorii.

Základní škola na ul. Elišky Krásnohorské vyslala mezi oceněné dva reprezentanty. Žákyně 9. ročníkuSandra Nyklová má po celou dobu školní docházky vynikající prospěch. Školu vzorně reprezentuje v pěveckých a recitačních soutěžích, v nichž získala řadu ocenění.

Tomáš Trnka z téže školy je úspěšný v různých soutěžích. Vybojoval např. 12. místo v regionálním kole „Mladý technik“ a zvítězil v matematické soutěži Zlatá cihla organizované frýdeckým gymnáziem. Získal 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a 11. místo v olympiádě z jazyka českého.

Základní škola na ul. Pionýrů nominovala Štěpána Surmu. Štěpán se věnuje modernímu pětiboji a plavání, také atletice a triatlonu. Ve své věkové kategorii dosud nedělá celý pětiboj, ale jen dvě disciplíny – plavání a běh. Vloni vybojoval 2. místo společně s dalším závodníkem na mistrovství ČR dvojic. Letos usiluje o umístění do třetího místa na mistrovství ČR v jednotlivcích a o titul mistra ČR ve dvojicích. V plavání vloni skončil čtvrtý a šestý na mistrovství ČR.

Základní školu na ul. 1. máje reprezentují dva žáci: David Szotkowski z 8. třídy dosahuje významných úspěchů v přírodních vědách. K jeho největším úspěchům patří loňské 7. místo v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář a 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády. Letos postoupil do krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus. Postupuje též do celostátního kola matematické soutěže Pangea. Zvítězil v okresních kolech fyzikální olympiády kategorie F a přírodovědné soutěže Klokan.

Žák 7. ročníku Filip Zikeš se zapojuje do celé řady soutěží, v nichž obsazuje přední místa, např. v biologické, dějepisné, zeměpisné olympiádě a v konverzační soutěži v angličtině. V soutěži Zlatá cihla zvítězil a v matematické soutěži Klokan obsadil 2. místo. Zvítězil též v okresním kole matematické olympiády. V matematické soutěži Pangea dosáhl 100% úspěšnosti a díky tomu bude reprezentovat školu i naše město v celostátní soutěži v Praze.

Základní škola na ul. Československé armády nominovala dvě žákyně – Nikola Macháčová se úspěšně účastní přírodovědných olympiád a dalších soutěží na krajské úrovni. Byla např. druhá v logické olympiádě krajského kola a postoupila do celorepublikového finále. Mezi 180 účastníky vyhrála matematický šampionát pro deváté ročníky na Wichterleho gymnáziu v Ostravě. V krajském kole obsadila v chemické olympiádě 5. místo a rovněž 3. místo v olympiádě ve francouzském jazyce.

Eliška Minksová se aktivně zapojuje do koncertů a dalších akcí pořádaných školou. Osmičku úspěšně reprezentovala v řadě pěveckých, recitačních a jazykových soutěží. V soutěži ve zpěvu lidových písní „Zpěváček“ se umístila v TOP 10 České republiky. V letošním školním roce postoupila do krajského kola olympiády v německém jazyce, kde vybojovala 2. místo a je náhradnicí pro republikové kolo.

Základní školu na ul. Jiřího z Poděbrad reprezentuje Přemysl Baláž. Vloni se Přemek účastnil okresního kola zeměpisné olympiády. V letošním školním roce vybojoval 2. místo v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Byl tím nominován do celostátního kola, které proběhne v červnu. Zároveň se letos zúčastnil krajského kola chemické olympiády.

Student Střední odborné školy Frýdek-Místek Michal Havlíček reprezentuje svou školu ve Středoškolské odborné činnosti – v krajském kole se umístil druhý s projektem Konstrukce a výroba hodin pomocí 3D tisku. Michal realizoval školení na 3D tiskárny pro pedagogické pracovníky v rámci organizace Kvic, také semináře pro žáky a pedagogy základních škol. Účastní se soutěží studentů středních škol ve využití CAM systémů, např. byl třetí v soutěži pořádané pražskou společností 3E Praha Engineering, a. s., a v soutěži v programování v Solid Worksu v SPŠ Hranice.

Student téže školy Radim Vlček zvítězil v soutěži mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015 v Brně a v soutěži KOVO Junior v Opavě. V programování CNC strojů v programu Haidenhain ve Velešíně byl pátý. Radim rovněž realizoval semináře pro žáky a pedagogické pracovníky základních škol. Reprezentoval svou školu též v republikovém kole středoškolského fotbalu a získal 2. místo.

PrimMat–Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., Frýdek-Místek nominovala Víta Schaffarczika, pod jehož vedením studentský tým vybojoval vítězství v mezinárodní odborné soutěži studentských firem středních škol, a to u příležitosti Ostravského veletrhu fiktivních firem 2016, kdy studentská firma Controlgreen, s. r. o., získala 1. místo v soutěži o nejoriginálnější podnikatelský nápad a podnikatelský záměr a 1. místo v soutěži o nejlepší elektronickou prezentaci podnikatelského záměru včetně jeho profesionálního představení před odbornou porotou. Vít také reprezentoval školu v regionální olympiádě středních škol z německého jazyka, vzorně moderoval 20. ročník regionální soutěže středních škol na téma Problém, který se týká i mne, organizované školou PrimMat pro žáky 1. ročníků SŠ (v roce 2013 se stal vítězem této soutěže).

Ředitelství Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, navrhlo k ocenění Romana Lukeše, který se po celou dobu studia oboru technické lyceum velmi aktivně zapojuje do výuky technických předmětů. Letos zvítězil v okresním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Učební pomůcky na téma Studium mikrostruktury a užitných vlastností kovových materiálů a postoupil do krajského kola. Jeho současné studijní výsledky v odborných předmětech jsou předpokladem pro zvolené navazující studium materiálového inženýrství.

Studentka Gymnázia a Střední odborné školy Frýdek-Místek Anna Klečková dosahuje vynikajících studijních výsledků. Vedla organizační tým studentů při realizaci projektu EDISON – multikulturní projekt zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí s cílem navázat kontakty se studenty cizích zemí různých světadílů, a tak poznat jejich tradice a život. Je zakladatelkou a manažerkou pěveckého sboru Gymnázia a SOŠ – v soutěži Gymnázia cantant v Orlové se umístila se sborem v bronzovém pásmu. Opakovaně je úspěšná v okresních kolech konverzačních soutěží v německém jazyce. Účastnila se i sportovních soutěží, např. CIHELNÍ LIGA ve volejbalu nebo 24hodinový MARATON.

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, úspěšně reprezentuje studentka Kristýna Goluchová. Zvítězila v okresním kole anglické konverzační soutěže v kategorii III. A – studenti středních škol, s postupem do krajského kola. V konkurenci nejlepších angličtinářů Moravskoslezského kraje zvítězila a bude náš kraj reprezentovat 12. května v Praze v celostátním kole. Kristýna dosahuje výborných studijních výsledků i v ostatních předmětech. V letošním školním roce se též podílela na oslavách 120 let Gymnázia Petra Bezruče, když účinkovala jako moderátorka a zpěvačka na koncertě studentů gymnázia na náměstí Svobody pro žáky školy, absolventy i obyvatele města.

Základní umělecká škola Frýdek-Místek nominovala k ocenění desetiletou Mariannu Fucimanovou.Talentovaná violoncellistka ze třídy paní učitelky Jenovéfy Klimánkové má své violoncello velmi ráda, často vystupuje na školních koncertech sólově i ve smyčcovém orchestru. Ve Violoncellové soutěži Jana Vychytila v Praze získala 1. a 3. cenu. V soutěži Mládí a Bohuslav Martinů konané v Poličce se umístila ve zlatém pásmu.

1462523111_dsc_0526 1462523168_dsc_0511 1462523172_dsc_0512 1462523175_dsc_0513 1462523223_dsc_0516 1462523227_dsc_0517 1462523231_dsc_0519 1462523296_dsc_0521 1462523300_dsc_0522 1462523303_dsc_0523 1462523399_dsc_0524 1462523403_dsc_0525 1462523407_dsc_0527 1462523470_dsc_0528 1462523473_dsc_0531