Jsou děti ve školách v bezpečí?

Jsou děti ve školách v bezpečí?

Máme jako rodiče jistotu, že jsou naše děti v bezpečí, když odejdou ráno do školy? Že se jim nic nestane? I já jsem si kladl tuto otázku, a proto jsem pověřil odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality, aby provedl takzvaný test prostupnosti.

O jeho spuštění vědělo jen pár osob, protože kdyby se informace rozšířila, celý test by byl k ničemu. Zaměstnanci bezpečnostního odboru měli za úkol se jakýmkoliv běžným způsobem dostat do našich základních a mateřských škol tak, aby zbytečně nebudili pozornost a mohli se svobodně pohybovat po areálu školy. Jsou to bývalí policisté a mají bohaté zkušenosti z oboru, včetně znalostí, jakým pohledem se na školská zařízení dívá někdo, kdo má úmysl nějakým způsobem ublížit či škodit.

Musím přiznat, že ne všechny naše školy obstály na jedničku. Do některých zařízení se bohužel různými metodami a pod všelijakými záminkami dalo dostat i do šaten, tělocvičny i některých učeben. Nebudu zde popisovat návod, jak to lze provést, asi rozumíte proč. Na druhou stranu musím podotknout, že u nás existují školy, které již dnes jsou téměř jako nedobytná pevnost a jakýkoliv potenciální pachatel má předem smůlu. Do této kategorie patří například mateřské školy.

Všichni chceme, aby naše děti byly ve škole v bezpečí, abychom měli jistotu, že když ráno odejdou za vzděláním, nic zlého se jim nestane. Nestraším, ale mějme na paměti hrůzné momenty z jiných měst, dokonce už i v České republice. Nemusí jít vždy hned o brutální násilí ze strany nějakých psychicky narušených jedinců, stačí vykradači šaten a podobné živly.

Co tedy bude dál? S řediteli škol jsme se dohodli, že je zapotřebí připravit bezpečností opatření, na kterých budeme spolupracovat i s městskou policií, Policií České republiky, hasičským záchranným sborem a dalšími institucemi, které mají k tomuto problému co říci. Pokud bude zapotřebí investovat peníze do lepšího zabezpečení, pak je magistrát připraven školám přispět. Všem nám musí záležet na bezpečnosti našich nejmenších!