Čtete knihy?

Čtete knihy?

Pokud ano, výborně! Vypadá to, že v Česku se zatím o čtenáře knih bát nemusíme, ale jiné země, například Polsko, začínají mít obrovské problémy se zájmem svých občanů o klasické knihy.

Jednu knihu ročně přečte v České republice více než 80 procent obyvatel. V dnešní době počítačů, tabletů, mobilů, plejstejšnů a iksboksů je to až neuvěřitelné číslo. V USA je to již jen 55 procent a ve většině zemích Evropy jen polovina obyvatel. Podíváme-li se na našeho souseda za severní hranicí, zjistíme, že knihu do ruky vzalo v loňském roce jen 35 procent populace. Je to meziroční pokles o sedm procent, a pokud tento trend přetrvá, může mít Polsko zaděláno na obrovský problém.

Mělo by to být poučení pro nás, byť by se zdálo, že prozatím patříme mezi špičku ve čtení snad na celém světě. Zatím. Téměř dva a půl milionů dospělých Poláků si myslí, že čtení knih je ztráta času a stejným názorem nakazili i své potomky. Do budoucna se dá předpokládat, že nakaženi budou i potomci jejich potomků. Nemluvě o tom, že téměř pětina všech obyvatel Polska nikdy žádnou knihu nečetla! To je neuvěřitelné číslo.

Čtení knih je zdraví prospěšné. Nikoliv fyzickému zdraví, ale mentálnímu. Rozvíjí představivost, slovní zásobu, kreativitu, celkové myšlení i pohled na svět. Je naprosto jedno, zdali čtete básně, prózu, literaturu faktu či odbornou literaturu anebo cokoliv jiného. Své děti veďte ke čtení knih, mluvte s nimi o přečtených knihách a rozebírejte společně obsah. Povede to k rozvoji nejen vás, ale i vašich potomků. Tak neváhejte a zajděte ještě dnes do nejbližší knihovny či knihkupectví a čtěte.